Private klienter

Klinikken tilbyder privatbetalte samtaler af 50 minutters varighed til 950 kr. De pårørende kan inviteres ind efter behov.

Sygesikringsklienter

Med en henvisning fra egen læge tilbyder klinikken individuelle samtaler med tilskud fra sygesikringen. Der kan ydes tilskud på op til 12 samtaler af 50 minutters varighed.

Med tilskud fra sygesikringen er der en egenbetaling på 410 kr. for den første samtale, og 342 kr. for hver af de efterfølgende samtaler.

For børn under 16 år med pårørende ydes der tilskud fra sygesikringen med en egenbetaling på 445 kr. for første samtale og 394 kr. for hver af de efterfølgende samtaler.

Parterapi

I Ringkøbing-Skjern kommune kan alle par med hjemmeboende børn under 18 år få 5 gange gratis parterapi af 60 minutters varighed. Dette tilbyder jeg sammen med min kollega Michael Agerskov Sommer. Det vil sige, at vi begge er til stede i parterapierne.

Supervision

Individuel supervision kr. 1500,- for 1½ time.
Gruppesupervision er afhængig af gruppens størrelse.

Foredrag

Temadag kr. 18.500,-
½ temadag kr. 15.000,-

Foredrag
Kr. 12.500,- op til 70 personer
Kr. 15.000,- op til 120 personer
Kr. 20.000,- fra 120 personer og derover

Kurser

Procesforløb over 6 uger for en personalegruppe, med opfølgning, hvor der fokuseres på udviklende øjeblikke. Samt en bog til alle deltagere op til 25 personer. Kr. 25.000 + kørsel efter statens takster.